top of page

Jubilarissen gefeliciteerd!

Afgelopen maandag, tijdens de algemene ledenvergadering, mochten we weer een viertal jubilarissen in het zonnetje zetten! Wouter, Jordy en Bram zijn 25 jaar lid en Marees is zelfs al 40 jaar lid! Bram kon jammer genoeg niet aanwezig zijn, maar die ontvangt zijn oorkonde, speldje en bloemetje ook nog! Allen van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal! Alle vier ook bedankt voor jullie inzet bij vrijwillige taken. Dat waarderen wij enorm. We hopen dat jullie nog lang lid blijven van onze vereniging! Bestuur KV DOT Oss


Comments


bottom of page