top of page

Ethische Commissie

De Ethische Commissie van DOT Oss zet zich in om een omgeving te scheppen waar we ons veilig kunnen voelen. Behalve aandacht voor het algehele welzijn van de aan ons toevertrouwde kinderen, zet het ook richtlijnen uit voor gedrag van begeleiders, trainers, maar ook spelers en ouders.

 

Kortom het normen- en waardendebat bij de oren gevat. Op dit moment is de commissie in oprichting, en gaat de aandacht uit naar het verzamelen en opstellen van de richtlijnen, protocollen etc.

 

Wilt u contact opnemen met de commissie? Mail: ethischecommissie@kvdot.nl 

 

Omwille van een optimale toegankelijkheid hebben we een mannelijke vertrouwenspersoon.

Wij zoeken nog een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Iets voor Jou?

De Ethische Commissie bestaat uit: Alex, Anne, Bram en Mariëlle. Neem Contact op via ethischecommissie@kvdot.nl

bottom of page