top of page

Contributie

Contributie DOT Oss

Eenmaal per jaar wordt door alle spelende leden ook € 8,- betaald t.b.v. het kledingfonds.

 

Bankgegevens van DOT Oss:
 

Bank                          Rekeningnummer (IBAN)                       T.n.v.

Rabobank                 NL92 RABO 0140427724                         Penningmeester DOT Oss
 

Conform de statuten wordt de contributie per kwartaal geïncasseerd. Het incasseren hiervan zal telkens in het begin van een nieuw kwartaal gedaan worden.

 

Afmeldingen en wijzigingen dienen voorafgaand aan een nieuw kwartaal te worden doorgegeven via ledenadministratie@kvdot.nl.

 

Er zal geen teruggave van de contributie plaatsvinden als een afmelding of wijziging ná de eerste dag van het nieuwe kwartaal wordt ontvangen.

bottom of page