Het Bestuur

Ons huidige bestuur bestaat uit: 

Voorzitter - Tim
Secretaris - Kim
Penningmeester - Marcel
Jeugdzaken en Werving - Wouter
Clubhuis & Evenementen - Denice
Technische zaken en Arbitrage- Arno