top of page

Technisch Beleid

Met ingang van het seizoen 2021/2022 gaat DOT aan de gang met een nieuw technisch beleid. Dit beleid bestaat uit de volgende elementen:

- trainers coördinatoren

- duidelijke afspraken over verantwoordelijkheid

- leerlijn met daarbij behorende oefeningen

- methodiek en didactiek in het korfbal

Bij het opzetten van het technisch beleid heeft ieder lid van DOT de mogelijkheid gehad om hier op verschillende momenten input voor te geven. Dit heeft geresulteerd in de volgende producten.

De trainers coördinator:

Wat is het, wie zijn het, waarvoor zijn zij verantwoordelijk? Wouter en Auke zijn onze trainers coördinatoren, per leeftijdscategorie zijn er verantwoordelijkheden voor hen opgesteld. Deze zijn te vinden in de onderstaande bestanden.

Functieprofiel

trainerscoördinator A

Functieprofiel

trainerscoördinator B+C

Functieprofiel

trainerscoördinator D+E

Functieprofiel

trainerscoördinator F+Kangoeroes

Doelen van onze trainers

Een trainer moet training kunnen geven, toch komen er veel randzaken kijken bij het trainen/coachen en begeleiden van een team, om een duidelijke lijn te trekken waar de verantwoordelijkheid van de trainer op houdt is ook de verantwoordelijkheid van de JTC en van de teamouder op papier gezet. Dit is gedaan om duidelijkheid te scheppen en om de trainer/coaches te ondersteunen.

Functieomschrijving

JTC

Functieomschrijving

Teamouder

Ter ondersteuning van de trainers is er een boek gemaakt met verschillende oefeningen die aansluiten bij de doorlopende leerlijn. De methodiek en didactiek die komen kijken bij het training geven en coachen zijn in een ander boek vastgelegd. 

Korfballeren - meer

dan oefeningen

Methodiek en Didactiek

Organogram technisch beleid
bottom of page