top of page

Van het bestuur

Bijgewerkt op: 3 mei

We zijn blij om te zien dat alle commissies en werkgroepen ook weer op zijn gestart. We zien nieuwe dingen zoals bijvoorbeeld een glaasje ranja na de training met het hele team bij onze jeugd. Goed voor het teamgevoel en de binding van onze leden aan de club.

Ook zijn er de afgelopen weken weer gymlessen verzorgt op diverse basisscholen voor de ledenwerving. De sponsorcommissie heeft alweer diverse keren in het clubhuis vergadert en ook de jeugdactviteitencommissie heeft afgelopen woensdag vergaderd. De barcommissie heeft alweer diverse feesten gedraaid en ga zo maar door. Natuurlijk willen we niemand te kort doen, ook al noemen we ze hier nu niet.


Ondertussen zijn we met het bestuur ook met diverse zaken bezig. Tijd om jullie weer even op de hoogte te brengen!


Kandidaat bestuursleden

We hebben momenteel twee vacatures binnen het bestuur, maar gelukkig hebben we ook twee kandidaat-bestuursleden gevonden.

Arno Theunisse stopte afgelopen seizoen als bestuurslid technische zaken en arbitrage. Gelukkig blijft hij wel actief in de technische commissie en daar zijn we erg blij mee. Arno heeft ontzettend veel contacten in de korfbalwereld en weet hoe de hazen lopen binnen onze vereniging. Arno nogmaals dank voor jouw inzet. We hebben Patrick bereid gevonden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Patrick wil in ieder geval gaan buigen over de technische zaken. Verdere invulling zal op een later tijdstip plaatsvinden. Patrick is kind van de club en daarom zijn we ook blij dat hij bereid is om toe te treden tot het bestuur.

Kim van Gils heeft aangegeven te willen stoppen als secretaris. Ze wil wel graag nog mee blijven denken over afgebakende beleidszaken. Daar zijn we erg blij mee, want daar ligt ook de kracht van Kim. Kim is nog tot de volgende ALV (28 november) actief als secretaris maar daarna hebben we Joyce de Haas bereid gevonden om haar taken over te gaan nemen. We zijn erg blij met het enthousiasme van Joyce en zijn dan ook blij dat ze toe wil treden tot ons bestuur.


Takenschema

Het takenschema houdt de gemoederen flink bezig. We willen dit, zoals bekend, via Sportlink gaan doen. Mara en Esmee buigen zich hier momenteel over. Ruben is er vanuit het bestuur actief bij betrokken. Verschillende zaken zijn opnieuw tegen het licht gehouden, denk hierbij aan het aantal taken en de vrijstellingen. Daarnaast vergt het ook een langere voorbereiding, want niet ieder spelend lid blijkt zelf nog in sportlink te kunnen. Hiervoor worden de nodige acties in gang gezet. Volgende bestuursvergadering volgt er een demo.


Algemene ledenvergadering

Ondertussen bereiden we ons ook voor op de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op dinsdag 28 november. De officiële uitnodiging volgt nog. We blikken hierin terug op het afgelopen seizoen. Hoe staan we er financieel voor? Hoeveel leden hebben we nu eigenlijk? Welke doelen hebben we behaald? Natuurlijk kijken we ook alvast even vooruit. Zet hem dus vast in je agenda.


Zaalseizoen komt er weer aan

Ook het zaalseizoen komt er weer aan. Na contact met de gemeente is het ons gelukt om dit zaalseizoen op woensdagavond weer te beschikken over de gehele sporthal de Rusheuvel (en niet maar 3 van de 4 delen). Hierdoor hoeven we geen gebruik meer te maken van de Sporthal bij de Verdistraat. Dit zorgt voor minder logistieke problemen bij ouders en trainers. Daar zijn we dus ontzettend blij mee. Op woensdag 1 november is de eerste zaaltraining. De indeling hiervoor volgt spoedig.
Comments


bottom of page