top of page

Bericht van het bestuur

Elke 3-4 weken zitten de bestuursleden bij elkaar om het reilen en zeilen binnen DOT te bespreken. De meest diverse onderwerpen komen aan bod. Om de leden een inkijkje te geven waar we ons precies mee bezig houden, proberen we als bestuur regelmatig een kleine update geven. Mocht je hier vragen of ideeën over hebben, spreek ons dan vooral aan!

Functieprofielen Als je een rol op je neemt binnen DOT, welke taken en verantwoordelijkheden horen daar dan bij? Om dit te verduidelijken hebben we in overleg met de verschillende commissies voor elke rol een functieprofiel opgesteld. Hiermee kunnen we nieuwe commissieleden al voor de start meer beeld geven van wat er van hen wordt verwacht. We hopen het werven van nieuwe commissieleden hiermee te ondersteunen.

Technisch Beleid We hebben met de JTC teruggeblikt op het afgelopen seizoen en het komende seizoen. Vorig seizoen gingen we voor het eerst aan de slag met ons nieuwe technisch beleid. We hebben besproken wat lekker liep en wat gezamenlijk kan worden verbeterd. De JTC gaat hiermee aan de slag dit seizoen.

Gesprek wethouder Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, was het lastig dit seizoen de zaalindeling rond te krijgen. De gemeente heeft ons op het laatste moment toch minder zalen toebedeeld dan normaal. We hebben hier in een gesprek met de wethouder ons ongenoegen over geuit. Tegelijkertijd hebben we dit gesprek aangegrepen om onze ambities voor de bouw van een eigen sporthal nog eens kenbaar te maken. In de toekomst weten we elkaar in ieder geval te vinden.Comments


bottom of page